Voorwoord

De druk op de ruimte wordt steeds groter. Zeker ook in Noord-Holland. En als er dan nog ruimte is om in te bouwen, dan neemt het aantal wettelijke eisen en andere wensen voor wat betreft een goede invulling exponentieel toe.

Voor de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling is het daarom een steeds ingewikkeldere uitdaging om in dat spanningsveld werkbare en acceptabele adviezen over de ruimtelijke kwaliteit uit te brengen. Want het gaat vooral over tegenstrijdige wensen en doelstellingen, zoals: open houden van het landschap, terwijl bebouwen nu eenmaal verdichting is, linksom of rechtsom; nieuwe noodzakelijke (economische) functionaliteiten in een gebied brengen, terwijl de historische inbedding maar beperkte aanpassingen toelaat; nieuwe infrastructuur of verduurzaming in het kader van de energietransitie (transformatorstations, zonneparken, windmolenparken enz.) terwijl dat een forse inbreuk op de open ruimte en/of verkavelingspatronen is en ook de biodiversiteit en de bodemkwaliteit in het geding zijn.

Bij zijn recente afscheid van de ARO merkte Klaas Jan Wardenaar op dat hij zijn adviezen altijd vanuit zijn West-Friese karakter had gegeven: gaan voor de belangrijke doelstellingen als landschappelijke inpassing, rekening houden met cultuurhistorische waarden, esthetica, duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit, maar zodanig dat het advies van de ARO wel functioneel en te realiseren blijft.
Dat is het adagium waaruit wij als ARO proberen te werken en dat is voor ontwikkelaars niet altijd makkelijk. Het is immers soms een wonder hoe binnen dat scala aan wensen, beperkingen, regels en adviezen er nog projecten van de grond komen. In dat proces probeert de ARO een constructieve adviespartner te zijn om een plan nog beter te maken en altijd zo te adviseren dat het project door kan gaan.

Voor commentaar op en verbetervoorstellen voor onze aanpak staan wij altijd open.
Wij dragen graag bij aan een nog mooier en beter Noord-Holland.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van het jaarverslag.

Han ter Heegde
Voorzitter ARO