Inhoudsopgave

 1. Voorwoord
 2. 1. Introductie

  Analyse adviezen 2021
  Meer over de ARO

 3. 2. Geef de toekomst een geheugen!

  Over het belang van cultuurhistorie en de landschappelijke onderlegger als basis voor duurzame planontwikkeling
  Een bijdrage van Irmgard van Koningsbruggen en Ingeborg Thoral

 4. 3. Ruimte voor experiment

  Naar meer flexibele en multifunctionele plannen voor woongebieden en bedrijventerreinen
  Een bijdrage van Pieter Veen, Klaas Jan Wardenaar en Ellen Marcusse

 5. 4. Zie zonneparken als onderdeel van een gebiedsontwikkeling

  Van ontwerpopgave naar gebiedsopgave
  Een bijdrage van Sjef Jansen en Peter de Ruyter

 6. Colofon